Parafia pod wezwaniem Bożego Ciała

APEL METROPOLITY KATOWICKIEGO O MODLITWĘ ZA POWOŁANYCH I ZA KOŚCIÓŁ W CHINACH

APEL METROPOLITY KATOWICKIEGO

O MODLITWĘ ZA POWOŁANYCH I ZA KOŚCIÓŁ W CHINACH

Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!

1.Obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Modlimy się szczególnie intensywnie za powołanych do służby Ewangelii oraz o nowe powołania do służby Jezusowi Chrystusowi w Jego Kościele. Apeluję do wszystkich diecezjan, aby w tym dniu wsparli modlitwą swoich duszpasterzy, posługujących w parafiach ich terytorialnej przynależności.

Apeluję  do  młodzieży  o  modlitwęza  księży  katechetów,  aby  wytrwali w powołaniu i dawali przykład życia Ewangelią.

2.Papież Benedykt XVI w Liście do Katolików Chińskich ogłosił Dzień Modlitw za Kościół w Chinach, wyznaczając go na dzień liturgicznego wspomnienia Najświętszej Dziewicy Maryi, Wspomożycielki Wiernych (24.05),czczonej z wielką pobożnością w sanktuarium maryjnym Sheshan koło Szanghaju. My katolicy w Polsce Ojczyźnie solidarności mamy szczególny obowiązek modlenia się za Kościół w Chinach; tamtejsi wierni, duchowieństwo, w tym  biskupi, mają prawo do naszej modlitwy i bardzo potrzebują modlitewnego wsparcia. Modlitwa może dla nich wyprosić radość i moc, by mogli w pełnej wolności głosić i dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie, Jedynym Odkupicielu Człowieka. Weźmy sobie do serca przypomniany przez papieża Benedykta XVI obowiązek modlitwy  za  Kościół  w  Chinach,  pamiętając,  że  tamtejsi  wierni  naszej  modlitwy bardzo potrzebują. Oby katolicy należący do narodu chińskiego, który zadziwia świat rozwojem   cywilizacyjnym  i  gospodarczym,  mogli  się  cieszyć  pełną  wolnością wyznawania wiary i pełną łącznością ze Stolicą Apostolską. 

Panno Mario, Wspomożenie Wiernych, Matko Boża z Sheshan, módl się za nami

.

Wszystkim, podejmującym dzieło modlitwy, postu i umartwienia za Kościół w Chinach z serca błogosławię

 

                                                                                                       + Wiktor Skworc

                                                                                                ARCYBISKUP

METROPOLITA KATOWICKI

                                                                                               

 Katowice, 23 maja 2018 r.